.:: สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จ.พะเยา ::.


  สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ (22 ก.ค. 2561)
โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล" (21 ก.ค. 2561)
โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว (8 ก.ค. 2561)
โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม (7 ก.ค. 2561)
ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น. (12 ก.ค. 2561)
โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว (6 ก.ค. 2561)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง (1 ก.ค. 2561)
โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน" (1 ก.ค. 2561)
ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) (5 มิ.ย. 2561)
ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั (5 มิ.ย. 2561)
ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (5 มิ.ย. 2561)
พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค" (21 ม.ค. 2561)
"มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3" (21 ม.ค. 2561)
ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" (26 ธ.ค. 2560)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (13 ส.ค. 2560)
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (13 ส.ค. 2560)
วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี (13 ส.ค. 2560)
ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (4 ส.ค. 2560)
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา (31 ก.ค. 2560)
นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF (22 ก.ค. 2560)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


  • อ. รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์   08-3206-7999
  • อ. ผกาภรณ์ บุสบง   08-1176-6370
  • อ. เชษฐา บัวลีเอ่น   08-6179-4799
  • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
  • สำนักงานเลขา   08-8258-1224
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887188 , 08-6431-3282 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com