ภาพกิจกรรม : มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565