ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีส่งมอบสถาบัน (12 พ.ค. 2558)

             สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีส่งมอบสถาบันให้กับนักศึกษาและชุมชน เพื่อเปิดโอกาศให้กับนักศึกษา ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และชุมชนได้มีโอกาศด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ที่สำคัญคือเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ของคนในจังหวัดพะเยาและใกล้เคียง

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 836


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com