ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม (7 มิ.ย. 2558)

               สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา เนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อ พัฒนาให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1217


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com