ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (9 มิ.ย. 2558)

              ในวันที่ 7 มิถุนาคม 2558 ทางสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ พร้อมกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์การ จัดโครงการในครั้งนี้เพื่อชี้แจงเรื่องการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา เรื่องของการบริการวิชาการ ไปจนถึงให้นักศึกษาได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1119


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com