ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง (17 ต.ค. 2558)

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง ที่ปรึกษาอธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรมให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยและสถาบันฯ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1441


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com