ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559 (18 ม.ค. 2559)

                 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีเปิดมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน โดยอาจารย์สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคและประธานกรรมการบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2559 โดยงานครั้งนี้เป็นการจัดนิทรรศการเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานของนักศึกษาตลิดจนเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1382


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com