ข่าวประชาสัมพันธ์
อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน (30 มิ.ย. 2559)

              ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้ทำการตรวจเยี่ยม สถาบันการจัดการวิทยการจัดการแห่งแปซิฟิค เพื่อทำการติดตามผลการดำเนินงานกองทุนของสถาบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม  เพื่อการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 718


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com