ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี (15 ส.ค. 2559)

           สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี และมหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา 2559 พิธีเปิดงานโดยอาจารย์สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเชิงวิชาการ นำเสนอผลงานและนวัตกรรมของนักศึกษา เพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1055


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com