ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559 (29 พ.ย. 2559)

        การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ภาพประกอบ : facebook

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 769


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com