ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน (29 พ.ย. 2559)

                ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค พร้อมด้วย อาจารย์อิศรา กองคำ, อาจารย์จรูญลักษณ์ วังมูล และอาจารย์ศิริศักดิ์ ถมปลิก  เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ณ อาคารเอนกประสงค์ (หลังใหม่) บ้านสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตามนโยบายประเทศไทยไร้ขยะ โดยใช้หลัก 3Rs คือ การใช้น้อย (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขยะมูลฝอยของประเทศไทยให้ลดน้อยลง    
            พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และลำปางทีวีออนไลน์ เกี่ยวกับการนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ร้านค้าในหมู่บ้าน และปลายทาง คือ การสร้างมูลค่าจากขยะ ดร.พีระ กล่าว.

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1079


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com