ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก" (12 ธ.ค. 2559)

        ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก" ณ โรงเรียนบ้านส้าน อ.นาน้อย จ.น่าน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 957


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com