ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่ (14 ธ.ค. 2559)

         ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค พร้อมด้วย ดร.ฐิติพงศ์  ไชยองค์การ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจารย์อิศรา กองคำ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ศิริศักดิ์ ถมปลิก หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 

          ทั้งนี้ ได้ปรึกษาหารือในเรื่องการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในปีการศึกษา 2560 ณ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1242


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com