ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด” (23 ธ.ค. 2559)

     ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559  เวลา 09.30 น.  พันเอก วิทยา  ชัยมงคล รอง ผอ. กอรมน. กองรักษาความมั่นคง จังหวัดพะเยา เข้าพบ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์หน่วยงานและขอความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด” แก่นักเรียน นักศึกษา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 823


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com