ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน (14 ม.ค. 2560)

        สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอนและการเขียนบทความงานวิจัย ที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมี ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1135


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com