ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน (21 ม.ค. 2560)

      สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคจัด "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันแห่งแปซิฟิคและประธานกรรมการบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเชิงวิชาการและ นวัตกรรมของนักศึกษา ในวันที่ 21 มกราคม 2560

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1563


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com