ข่าวประชาสัมพันธ์
"มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน (21 ม.ค. 2560)

"มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค (Star of Pacific 2017)" การประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรอบสุดท้าย การจับสลากลุ้นทองคำ โดย Hightlight สำคัญคือการประกวด Star of Pacific 2017 โดยมีผลรางวัลต่างๆดังต่อไปนี้
ผลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายเสมียน พู่เป็ง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายวิทวัส กันทะปัน
รางวัลชนะเลิศ นายนคร ดวงสนิท
การประกวด Star of Pacific 2017 มีผลการตัดสินดังต่อไปนี้
ขวัญใจสโมสรนักศึกษาสถาบัน ได้แก่ นางสาวสุกัญญา แก้วหลวง
รางวัล Popular vote ได้แก่ นางสาวเมวิกา ทำดี
ส่วนรางวัล Star of Pacific 2017
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นางสาวศิริพร เรือนใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นางสาวอัญชลี ศรีคำ
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธันย์ชนก หวลอารมณ์ 
สถาบันฯขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ

ภาพจาก Facebook

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1450


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com