ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน (10 ก.พ. 2560)

        เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดการประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดนและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าชายแดนการค้าผ่านแดน และโลจิสติกส์ ภาคเหนือตอนบนเขต 2 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันในการค้าระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว  ผู้เข้าประชุมรวมทั้ง จำนวน 170 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐบาลและนักธุรกิจ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน สำหรับทาง สปป.ลาว จากประกอบด้วย เจ้าแขวงหลวงน้ำทา เจ้าแขวงหลวงพระบาง เจ้าแขวงบ่อแก้ว เจ้าแขวงไชยบุรี และเจ้าแขวงอุดมไชย

        ในการนี้ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จำนวน 10 คน เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ในการจัดการการเรียนการสอนให้กับเจ้าหน้าที่และนักธุรกิจของไทยและ สปป.ลาว

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 948


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com