ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560 (31 มี.ค. 2560)

      ในวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ เข้าศึกษาดูงานในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ณ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมภายในโครงการฯ มีการบรรยายให้ความรู้ ประวัติความเป็นมาของโครงการ สอนเทคนิควิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และจุดจำหน่ายสมุนไพรพื้นบ้าน

    จากนั้น..เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 ซึ่งเป็นต้นแบบการพลิกฟื้นผืนดินทรายให้กลับมาสามารถปลูกพืชทำกินได้ ผ่านวีดีทัศน์บรรยายสรุป โดยได้รับความสนใจจากคณะเข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

     และเดินทางต่อไปยัง อุทยานราชภักดิ์ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะ แสดงความจงรักภักดีต่อ “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1180


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com