ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน (31 มี.ค. 2560)

           ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. อาจารย์พศิน โตเขียว ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคนิคพลังงานทดแทนชุมชน สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (PIMS-CREn Centre)ได้จัดอบรมให้กับกลุ่มชาวบ้านที่มีความสนใจ พร้อมทั้งสาธิตกระบวนการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานจากน้ำ มาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ณ ห้องประชุม 238 อาคารคณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1404


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com