ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF (22 ก.ค. 2560)

      เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค นำโดย ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี ประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) โดยมี ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง อ.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA อ.รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษา ร่วมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 228 อาคารคณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1037


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com