ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (4 ส.ค. 2560)

           ในวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรพนักงานฝ่ายต้อนรับ ณ ห้องประชุมพุดตาล โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในด้านบริการทางการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1018


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com