ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (16 พ.ย. 2561)

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2561

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 732


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com