ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด" (3 ธ.ค. 2561)

              1–2 ธ.ค.2561  สถาบันวิทยาการจัดการ นำโดย ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี อาจารย์และบุคลากร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด” กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม”การเต้นของชาวลาหู่”  และกิจกรรมจิตอาสา”แบ่งปันเสื้อผ้าและอาหาร”  บ้านห้วยมะยม อุทยานแห่งชาติดอยห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่.

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 635


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com