ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย (8 ธ.ค. 2561)

            ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการพัฒนาชุมชนและหมู่บ้าน "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย" ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 677


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com