ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน" (15 ธ.ค. 2561)

           ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ประธานเปิดโครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน" และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมปละสืบสานการเรียนรู้ "การประดิษฐ์โคมไฟ" ณ ศาลาประชาคมบ้านสันหมื่นแก้ว ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวัน เสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 669


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com