ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา (15 มี.ค. 2562)

            เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียนนวมิทราชูทิศ พายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 644


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com