ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ (27 เม.ย. 2562)

            เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่สงกรานต์ของชาวล้านนาไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 610


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com