ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล (29 พ.ค. 2562)

         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนและพัฒนาโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 744


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com