ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีบายศรีสู่ขวัญ" (9 ก.ค. 2562)

           

           เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2562 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานที่เฮือนคำฟ้ารีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก ผศ.ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จ.พะเยา เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “ พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมี นางณัฐพิมล ปาคำมา ผู้แทนนักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมโครงการด้วย

            นางณัฐพิมล กล่าวว่า การจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “พิธีบายศรีสู่ขวัญ”ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาผู้เรียน นักศึกษา สถานบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งนับวันจะเลือนหายไป การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสิริมงคล ต่างๆด้วย กิริยาวิธี ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ให้สติที่ขวัญ เพื่อให้เกิดความรุ่งเรื่องและความสุข นักศึกษาได้ตระหนักว่าการรักษาวัฒนธรรมประเพณีสืบสานพิธีบายสู่ขวัญนี้ จะเป็นการส่งเสริมกำลังใจและสร้างความรักความสามัคคีในสถานบันเดียวกัน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 902


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com