ข่าวประชาสัมพันธ์
แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา (11 ก.ค. 2562)

        วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุดมธรรม จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 895


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com