ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา (21 ก.ค. 2562)

ผศ.ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ณ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์สถาบันฯ และผู้นำชุมชน ตลอดจนชาวบ้านในชุมชน วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 838


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com