ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ (30 ส.ค. 2562)

      ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ ที่ให้เกียรติได้มาเยี่ยมชมสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และให้โอวาทกับ นักศึกษาระดับปริญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการศึกษา และระดับปริญาตรี สาขาธุรกิจวิศวกรรม สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 940


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com