ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน"ฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม" (14 ธ.ค. 2562)

            ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ ท่านอุปนายกสถาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน"ฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม" ณ ชุมชนบ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1061


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com