ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกิจกรรมการจัดทำผ้ามัดย้อม (14 ธ.ค. 2562)

 

             ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกิจกรรมการจัดทำผ้ามัดย้อม ร่วมกับชุมชนบ้านมุง นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง และนักศึกษาระดับปริญาตรี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ณ วัดบ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1124


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com