ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูนเยี่ยมชมการเรียนการสอน (18 ธ.ค. 2562)

          อาจารย์จากจังหวัดเชียงรายและ จังหวัดลำพูน พานักเรียน ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ เข้าเยี่ยมชมและรับฟัง การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม และหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 238 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1115


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com