ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสา“พัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโรงช้าง (23 ธ.ค. 2562)

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา“พัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโรงช้าง” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์สถาบันฯ นักเรียน นักศึกษา และผู้นำชุมชน ตลอดจนชาวบ้านในชุมชน เวลา 09.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1141


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com