ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการทัศนศึกษา (13 ก.พ. 2563)

            คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการทัศนศึกษา เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม, ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับธุรกิจวิศวกรรม โดยอาจารย์จิรญา มีมานะ และวิชาโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจวิศวกรรม โดยอาจารย์ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา ซึ่งไปทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาได้รับฟังประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) มีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเพื่อการนำเสนอในภาคภาษาอังกฤษอีกด้วย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1008


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com