ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 (25 ก.ย. 2563)

         งานประกันคุณภาพของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค นำโดย ผศ.ดร.พีระ พันธุ์งามคณบดี จัดประชุมนักศึกษา ป.ตรี 5 หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 222 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 765


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com