ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาเรื่อง “การท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)" (20 ก.ย. 2563)

วันที่ 20 กันยายน 2563 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดำเนินการจัดสัมมนาเรื่อง “การท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในรายวิชา สัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ห้อง 238 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้ช่วยอธิการบดี ,อาจารย์สาลิกา ก๋ายอด เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์จิรญา มีมานะ อาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เกียรติเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา อาจารย์ผู้สอนรายวิชาสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมให้การต้อนรับ การสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ 2 ท่าน คือ คุณวารัทชญา อรรถอนุกูล ผู้ประกอบการร้านเวลาดีดี ดอทคอมและผู้ประกอบการร้านน้ำเงี้ยวไฮโซ และคุณพนาสิทธิ์ บุญทา ผู้จัดการร้าน เฟริช คาเฟ่ และที่ปรึกษาการเงิน สวัสดิการ การประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ และการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 714


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com