ข่าวประชาสัมพันธ์
พิศวงตานกฮูกและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (30 พ.ย. 2563)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการบริการวิชาการของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ในหัวข้อ พิศวงตานกฮูกและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุม 80 พรรษา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 748


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com