ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (30 พ.ย. 2563)

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ในหัวข้อ การทำตุงล้านนา (ตุงไส้หมู) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม แกรนด์จามจุรีรีสอร์ท ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 686


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com