ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ "แต้มสี เติมฝันให้น้องโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ" (30 พ.ย. 2563)

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการจิตอาสา ของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ในหัวข้อ "แต้มสี เติมฝันให้น้องโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ" วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนศรีสุพรรณ ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 749


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com