ข่าวประชาสัมพันธ์
"รำลึกรักษ์อุ้มผาง 61 ปี วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า" (30 พ.ย. 2563)

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ในหัวข้อ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "รำลึกรักษ์อุ้มผาง 61 ปี วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ วิริยา วิลเลจ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 769


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com