ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาพ.ศ. 2564 (24 ก.พ. 2564)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับ วัดต๊ำม่อน ดำเนินการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาพ.ศ. 2564 ในการนี้อาจารย์สุภัสรา บุญเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และอาจารย์ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา หัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ของสถาบันฯ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 193


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com