ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (29 ม.ค. 2565)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีการเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 มกราคม 2565 ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 168


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com