ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบริการวิชาการ “คนสำราญ งานสำเร็จ ตามแนวพุทธวิถี ที่สอดคล้องกับแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  (12 ก.พ. 2565)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบริการวิชาการ “คนสำราญ งานสำเร็จ ตามแนวพุทธวิถี ที่สอดคล้องกับแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019” โดย พระอาจารย์ ดร. ฐานี จิตวิริโย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ริมดอยรีสอร์ท ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 #สถานธรรมปลีกวิเวก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 184


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com