ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022 (ภาพชุด) (29 ม.ค. 2565)

        ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการแห่งแปซิฟิคและประธานกรรมการบริหารสถาบันใน เครือไชยพันธ์พงษ์เป็นประธานในพิธีเปิด "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022" พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น และ เกียรติบัตรนายกองค์การนักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเชิงวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ในวันที่ 29 มกราคม 2565 ของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 335


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com