ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบัณฑิตจิตอาสา "เสวียนรักษ์โลกลดขยะอินทรีย์" (3 ก.ค. 2565)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคและ ประธานกรรมการบริหารสถาบันในเครือไชยพันธ์พงษ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบัณฑิตจิตอาสา "เสวียนรักษ์โลกลดขยะอินทรีย์" ณ สวนรุกขชาติสกุโณทยาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 75


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com