ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพาเด็กเข้าวัด (23 พ.ค. 2565)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีการเปิดกิจกรรม โครงการพาเด็กเข้าวัด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 47


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com